Modules cursusjaar 2023-2024


Modules

De cursus pedagogie voor het jonge kind organiseert modules die afzonderlijk gevolgd kunnen worden. In deze modules worden lessen met pedagogisch en theoretische inhoud gecombineerd met kunstzinnige lessen. De toelichting van de modules staan onder het overzicht van de data.

 • Seizoenen en jaarfeestencyclus, inhoud zie pagina Jaarfeesten
   1 mrt.,  26 april, 24 mei
   
 • Module 4 Kindertekeningen, peuter- en kleuterpedagogie en zingen
  8, 15, 22 maart 2024
 • Verdiepingsmodule 2  Natuurwezens en mensheidsontwikkeling
  1, 8, 15, 22 maart 2024
 • Module 9 BSO, verhalen en activiteiten 4-12 jaar
  8, 15, 22 maart 2024
 • Module 8 Versjes, liedjes, kring – en gebarenspelen
  5, 12, 19 april 2024
 • Module 6 Zintuigen beleven
  5, 12, 19, 26 april
 • Verdiepingsmodule 3 Constitutietypen en de fysieke ontwikkeling, kinderziektes, kinderbespreking
  5, 12, 19 april, 26 april
  Modules volgend cursusjaar
 • Basismodule 1 Pedagogie, leeftijdsfasen, mensbeeld en grondhouding
  september 2024
 • Module 5 Verhalen, tafelspelen en sprookjes
   oktober 2024
 • Module 2 De ontwikkeling van het kind in de eerste drie jaar
   november 2024
 • Verdiepingsmodule 1 Kinderen met een ontwikkelingsvraag
  november 2024
 • Module 3  Voeding, verzorging en wiegepopje maken
  januari 2025
 • Module 7 Zelfreflectie en zelfinzicht
  januari 2025
 • Module 10 De kwaliteiten van de planeten bij het werken met jonge kinderen en in ons leven
  januari 2025

Praktisch

Alle lessen vinden plaats op de Stichtse Vrije School, Socrateslaan 24, 3707 GL Zeist.

Een lesdag bestaat uit 3 delen:
Inloop vanaf 14:30 uur
15.00 uur eerste les
16:15 uur pauze
16:30 uur tweede les
18.00 uur pauze (met soep)
18:30 uur derde les
20:30 uur einde

Een module van 3 lesdagen is € 195,-
Een module van 4 lesdagen is € 260,-
Een verdiepingsmodule is € 300,–

Bij inschrijving tegelijkertijd voor meerdere modules ontvang je 10 % korting.

Certificaten

De modules zijn onderdeel van de cursus pedagogie voor het jonge kind. Bij elke module hoort een bewijs van deelname.
Certificaat deel 1 voor het volgen van de jaarfeestencyclus en de modules 1 t/m 5 + een certificatiemodule.
Certificaat deel 2 voor het volgen van de modules 6, 7, 8 en verdiepingsmodule 1 en 3 + een certificatiemodule.
Zie pagina basiscursus.

Module 4
Kindertekeningen, peuter-, en kleuterpedagogie, zingen

8, 15, 22 maart 2024
Kosten: € 195,-

Lessen
Kindertekeningen – Riemy Bosgra, docent/kunstzinnig therapeut

Peuter- en kleuterpedagogie – Carien Huijzer, docent pedagogie
Zingen – Femke Hockx, docent zang

Kindertekeningen
Kindertekeningen weerspiegelen het innerlijk van het jonge kind. Hoe kunnen we deze ontwikkeling leren lezen?

Peuter- en kleuterpedagogie
Daarop aansluitend gaan we in op de specifieke ontwikkeling van het kind in de peuter- en kleuterleeftijd en bespreken we situaties uit de praktijk.

Zingen
In de lessen zingen werken we aan licht stemgebruik in de omgang met jonge kinderen. Je krijgt inzicht in het verband tussen de ontwikkeling van het kind en waar het kind is in de muzikale ontwikkeling. Je leert wat het begrip “pentatoniek” en wat ‘kwintenstemming’ is. Je leert verschillende liedjes in de kwintenstemming. je leert hoe je via muziek de kinderen kunt ondersteunen in hun ontwikkeling.

Verdiepingsmodule 2
Natuurwezens
Mensheidsontwikkeling, Schilderen

Nascholingsmodule waarbij antroposofische voorkennis en ervaring wordt verondersteld

1, 8, 15, 22 maart 2024
Kosten € 300,-


Lessen

Natuurwezens – Carmencita de Ruiter, docent biodynamisch tuinwerk en ontwikkeling
Schilderen – Riemy Bosgra, docent/kunstzinnig therapeut
Antroposofie – Bob Siepman van den Berg, docent antroposofie

Natuurwezens
Carmencita neemt ons mee in de wereld van de natuurwezens, de elementenwezens en de engel hiërarchieën. Wat doen deze wezens die voor de meeste van ons onzichtbaar zijn? Hoe kunnen we hun werk leren waarnemen en ons afstemmen op de kosmische ritmen waarin zij leven?


Wat is de taak van de mens hierin? We proberen ons in te leven in deze bijzondere en inspirerende wereld, om daar wat meer gevoel bij te krijgen. We bespreken met elkaar hoe we dit voor kunnen leven voor het jonge kind, voor wie deze wereld zoveel meer vanzelfsprekend is.

Antroposofie
Hoe zijn de aarde en de mensheid ontstaan? Is er sprake van een zinvolle, doelgerichte ontwikkeling? In de antroposofielessen bespreken we hoe de mensheid zich gedurende verschillende cultuurperioden heeft ontwikkeld en hoe de natuurwezens daarin een rol spelen.
We werken ook aan onze eigen ontwikkeling door middel van zes basisoefeningen, waarmee we ons denken, voelen en willen kunnen zuiveren en versterken.

Schilderen
In de schilderlessen verdiepen we het gevoel voor de natuurwezens die in de natuur om ons heen werkzaam zijn.
Door te schilderen met kleuren via geleide oefeningen ga je op avontuur, beleef je hoe de kleuren elkaar ontmoeten en kom je in een sfeer van  scheppen en verwonderen over wat er gaat ontstaan.

Module 9
BSO, verhalen en activiteiten 4-12 jaar

Vrijdag 8, 15, 22 maart
Kosten € 195 ,-

Lessen
Verhalen, inzicht in de leeftijdsfase – Frank de Kiefte, docent vrijeschoolpabo
Activiteiten en sociale omgang – Frank de Kiefte en Carien Huijzer, docent pedagogie
Kunstzinnige activiteiten – Riemy Bosgra en Vincent de Vries

Deze module is speciaal voor begeleiders in de Buitenschoolse Opvang. In de vrijeschool probeert men de thema’s en het leerplan gericht aan te bieden op de behoeften van het kind en waar het in zijn ontwikkeling aan toe is.
We leren over de ontwikkeling van het kind en hoe het aanbod van begeleiders in de BSO hierop kan aansluiten, waardoor het een extra verwerking kan zijn.

In de tweede les wordt dit praktisch in voorbeelden uitgewerkt door het concreet te ervaren en te doen. Ook reflecteren we op de sociale omgang passend bij de leeftijd.

In de laatste les zijn er kunstzinnige activiteiten die met en door kinderen kunnen worden gedaan en die zijn aangepast aan de ontwikkelingsstof.

 

Module 8
Versjes, liedjes, kring- en gebarenspelen

5, 12, 19 april 2024
Kosten: € 195,-

 

Lessen
Versjes, liedjes, gebaren- en kringspelen – Lien Troost, docent pedagogie
Spraak – Cinthia van der Ham, docent spraak

Zang – Femke Hockx, docent zang

Versje, liedjes, gebaren en kringspelen
De oude rijmpjes en versjes, maar ook de nieuwe, zijn ontstaan uit het dagelijks omgaan met het kleine kind. Zij kunnen helpen bij afleiding, bij overgangen in het ritme van de dag en tal van situaties bij de ontwikkeling van het kleine kind. We oefenen versjes en toveren verhaaltjes uit een doosje, deze helpen om tot rust te komen.

Spraak
In de lessen spraak doen we oefeningen om je spreken duidelijk te krijgen, zodat de kinderen dat op kunnen nemen en innerlijk nabootsen.

Zang
In de lessen zang bouw je repertoire op om te zingen met het jonge kind. Je leert over
pentatoniek, kwintenstemming, en waar nodig ook basiskennis van ritme en maatsoort. Het toepassen van muziekinstrumenten komt hier ook aan bod.

Module 6
Zintuigen beleven

5, 12, 19, 26 april 2024

Kosten: € 260,-

Docenten:
Carien Huijzer – pedagogie, lessen zintuigen en spel
Riemy Bosgra en Vincent de Vries
 – kunstzinnige activiteiten voor jonge en oudere kinderen

Lessen
– De ontwikkeling van de zintuigen
– Zintuigspelen
– Kunstzinnige activiteiten voor kinderen van verschillende leeftijden. We werken met met materialen, zoals bijvoorbeeld klei, bijenwas, verf en wol .

Door de zintuigen komt de wereld bij ons binnen. Rudolf Steiner onderscheidt 12 zintuigen, die zich ontwikkelen in wisselwerking met de indrukken uit de omgeving. Een verstoorde ontwikkeling verstoort de waarneming en heeft veel gevolgen in het latere leven. In de antroposfische pedagogie neemt de aandacht voor de ontwikkeling van de zintuigen een belangrijke plaats in.

We leren de zintuigen onderscheiden door ze te beleven. We leren hoe we kunnen helpen bij een harmonische ontwikkeling ervan onder andere door pedagogie, spel en activiteiten. Hoe kunnen we een aanbod verzorgen waarin de zintuigen bij de kinderen aangesproken worden?
Elke vrijdag is er een pedagogieles over zintuigen en twee andere lessen met een aanbod van verschillende activiteiten en spel afgestemd op jonge en oudere kinderen.

 

Verdiepingsmodule 3
Constitutietypen,
Embryologie, Kinderziektes, Kinderbespreking, Boetseren

Nascholingsmodule waarbij antroposofische voorkennis en ervaring wordt verondersteld

5, 12, 19, 26 april 2024
Kosten € 300,-


Lessen

Embryologie – Guus van der Bie, antroposofisch arts

Constitutietypen – Edmond Schoorel, antroposofisch arts
Pedagogie – Carien Huijzer, docent pedagogie

Kunstzinnige verwerking – Riemy Bosgra, docent/kunstzinnig therapeut

De fysieke bouw van het kind
In deze module gaat het om het verdiepen van het inzicht in de fysieke bouw van het kind, het waarnemen ervan en hoe je ermee om kunt gaan. De les embryologie geeft inzicht in de voorgeboortelijke ontwikkeling van het kind.
De constitutietypen geven voor het jonge kind van 0-7 jaar een leidraad voor de pedagogie. De fysieke bouw van het kind, de verhoudingen van het hoofd tot het lichaam zijn bepalend voor de snelheid waarin het kind zich ontwikkelt en hoe het de omgeving in zich opneemt en verwerkt. Edmond vertelt over de constitutietypen en de bijzonderheden die zich daarbij kunnen voordoen zoals ADHD, autisme, dyslexie, hoog gevoeligheid e.d. Ook gaat hij in op de betekenis van (kinder)ziektes voor de ontwikkeling van het kind.

Pedagogie
In de pedagogielessen gaan we in op de pedagogische vragen bij de constitutietypen. Ook houden we ons bezig met het vormgeven van kinderbesprekingen en oudergesprekken en de sociale vaardigheden die we erbij kunnen gebruiken.

Kunstzinnige verwerking
Elke lesdag is er een kunszinnige les om de inzichten te verwerken.

Module 1
Basismodule Pedagogie, antroposofie, leeftijdsfasen, mensbeeld en gronhouding

 september 2024

Kosten: € 195,

Lessen
Leeftijdsfasen en pedagogische grondhouding – Carien Huijzer, docent pedagogie
Mensbeeld en wezensdelen – Bob Siepman van den Berg, docent antroposofie
Kunstzinnige verwerking – Riemy Bosgra, docent/kunstzinnig therapeut

Algemeen
Rudolf Steiner gaf de grondslag voor de antroposofische pedagogie vanuit een diepgaand inzicht in de fysieke en psychische ontwikkeling van het kind. Het antroposofisch mens- en wereldbeeld geeft ons een brede kijk op het leven  en helpt ons handvatten te vinden voor de pedagogische praktijk. Hierbij wordt zowel gekeken naar de zichtbare als de onzichtbare fenomenen die invloed hebben op de ontwikkeling van het kind.


  Antroposofie
  Hoe kunnen we ons inzicht in het vierledige mensbeeld (fysiek lichaam, levenslichaam, zielelichaam en ik) verdiepen en rijker maken? We zullen waarnemingsoefeningen doen naar aanleiding van de vier natuurrijken en bezinningsoefeningen naar aanleiding van levensprocessen en bewustzijnsprocessen. Ook zullen we werken aan het verdiepen en verrijken van het drieledige mensbeeld. (lichaam, ziel en geest)

  Pedagogie
  We kijken naar de ontwikkeling van vier lagen of wezensdelen in verschillende leeftijdsfasen. Door ons af te stemmen op deze leeftijdsfasen  vinden we praktische inzichten voor de omgang met het kind.  Zo kunnen we het kind helpen om tot zijn recht te komen en zich optimaal  te  ontwikkelen. De grondhouding van de opvoeder is verwoord in vier grondpijlers: eerbied, ritme, onbevangenheid en aandacht. We reflecteren hierop vanuit onze eigen praktijksituatie.

  Kunst
  Met kunstzinnige oefeningen kunnen we belangrijke ervaringen op doen, zowel in relatie tot kleuren en vormen als ook belangrijke zelfwaarnemingen. Deze helpen ons om de opgedane inzichten in de andere lessen te verwerken en verdiepen.

  Module 5
  Verhalen, tafelspelen en sprookjes

   september  oktober 2024

  Kosten €260,-

  Lessen
  Verhalen, sprookjes – Lien Troost, docent pedagogie

  Spraak – Cinthia van der Ham, docent spraak
  Tafelspel maken – Mandi Hoogland, verhalenverteller en poppenmaakster

  Verhalen en sprookjes
  I
  n deze module word je meegenomen door de herfst- en wintertijd met verhalen met als thema: ‘De weg van het licht, door het duister heen’.
  Voor de allerkleinsten zijn er verhaaltjes uit een doosje, waar je er één van kan maken. Je maakt dan een diertje of popje, dat je op je vinger kan zetten. In dialoog daarmee kun je dan een verhaaltje vertellen.
  De andere verhalen/sprookjes zijn ter inspiratie voor jezelf, en om uit te kunnen kiezen wat in jouw groep past. Er zal een uitwisseling zijn over de achtergrond en inhoud van de verhalen. Op kinderharpjes gaan we oefenen om in de goede stemming voor deze tijd te komen.

   


  Spraak

  In de spraaklessen leer je aan de hand van een herhaalsprookje hoe je levendig kunt vertellen. Je krijgt gevoel voor hoe je adem, stem, medeklinkers, klinkers, ritme van de taal en intonatie hierbij kunt gebruiken. Het is de bedoeling om het sprookje samen met de andere cursisten tijdens de laatste les als tafelspel op te voeren. Het materiaal hiervoor is aanwezig.


  Tafelspel
  In de lessen “ tafelspel maken” gaan we aan de slag met viltnaald en wol. We maken een aantal popjes, die je kunt gebruiken in verschillende herfst- en winterverhalen. We verdiepen ons in wat nodig is om een tafelspel te kunnen spelen. En we kijken hoe je relaties tussen mensen onderling en tussen mens en dier zichtbaar kunt maken in je spel. Je krijgt ervaring met hoe een tafelspel er uit kan zien en hoe je een tafelspel levendig maakt.

  Module 2
  Basismodule De eerste drie jaar
  Ontwikkeling van conceptie tot peuter

  november 2024

  Kosten: € 260,-

  Lessen
  Zwangerschap en geboorte – Annieck Rietbergen, verloskundige

  Hechting, motorische, spraak- en denkontwikkeling, koppigheidsfase – Carien Huijzer, docent pedagogie
  Euritmie – Erica Bussink, docent euritmie

  Spraak – Cinthia van der Ham, docent spraak

  D
  e weg naar de aarde en de eerste 3 jaar
  De ontwikkeling van het kind begint al voor de conceptie. In deze module volgen wij de ziel in de weg naar de geboorte tot het bewustzijn van het denken waar het ik gaat zeggen. Vooral in het eerste begin van het leven, de zwangerschap en de eerste drie jaren, maakt de mens de meest intense groei door, die geleid wordt door de geestelijke wereld. De wijze van geboren worden, het hechtingsproces en de ontwikkeling van het lopen, spreken en denken leggen de basis voor het verdere leven.

   

   

  De inzichten geven handvaten voor de pedagogie, die we ook begeleiden met versjes en spelen. De fase van het bewust ik-zeggen wordt ook wel de koppigheidsfase genoemd en vraagt van de opvoeder een liefdevolle begrenzing.
  Door ons te focussen op de start van een mensenleven krijgen we ook inzichten in onze eigen ontwikkeling en de invloed daarvan op ons verdere leven.

  Euritmie
  In de bewegingskunst van de euritmie kan het ontwikkelingsproces van het jonge kind zichtbaar en beleefbaar worden gemaakt.
  Het jonge kind ontwikkelt zich vanuit de nabootsing. Het bewustzijn over je eigen houding, het vergroten van het eigen ruimtelijke bewustzijn en het ontwikkelen van het lichaam als instrument voor non-verbale communicatie komt ten goede aan de kinderen.

  Spraak
  In de lessen spraakontwikkeling beleven we hoe het kind vanuit het brabbelen tot het spreken komt. Je wordt je bewust hoe jouw spreken deze ontwikkeling kan bevorderen. Het kind leert tenslotte vanuit de nabootsing.

  Verdiepingsmodule 1
  Kinderen met een ontwikkelingsvraag

  november 2024
  Kosten € 300 ,-

  Docenten:
  Sam Tomlow – vrijeschooldocent
  Edmond Schoorel – antroposofisch arts
  Riemy Bosgra – docent/kunstzinnig therapeut

  Lessen
  Kinderen met een ontwikkelingsvraag – Sam Tomlow en Edmond Schoorel
  Kunstzinnige verwerking –
  Riemy Bosgra

  Het vermogen tot contact en aandacht;
  Niet ieder kind heeft een aangeboren talent tot het hebben van ontmoetingen met zijn medemensen en met andere verschijnselen in zijn omgeving. Sommige mensen zitten in zichzelf opgesloten, ze zijn te gesloten. Andere mensen hebben het er juist moeilijk mee om binnen in hun huid te blijven, ze zijn te open. Dat begint al op de kinderleeftijd en het heeft enorme consequenties voor het leren van ontmoeten.
  In de cursus wordt nagegaan hoe bij kinderen het vermogen tot aandacht en contact ontstaat, hoe het komt dat ze gericht gaan bewegen en dat de impulsiviteit van hun bewegingen normaliter afneemt.

  Er wordt uitgelegd dat het normale menselijke bewegen iets is dat zich altijd in relatie met de buitenwereld afspeelt. Het kind neemt iets waar uit de buitenwereld en reageert daarop met een handeling in de buitenwereld. We stellen ons de vraag welk appél deze kinderen aan ons doen.

  Vroeg wakker in het denken
  Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Sommige kinderen kunnen zich op één of meerdere gebieden sneller ontwikkelen dan anderen. Deze voorsprong kan bijvoorbeeld ontstaan door oudere broers en zussen waar de kleuter van kan leren, door een opvoedingsstijl die zich richt op de dialoog en het denken, of omdat het kind van nature informatie goed kan verwerken en snelle denksprongen maakt. 

  In deze tijd worden kinderen vaker vroeg wakker in het denken, waardoor er minder energie over is voor de natuurlijke ontwikkeling van de zintuigen, het bewustzijn tussen de binnen en buitenwereld, het vermogen om je eigen poorten te kunnen sluiten. Deze kinderen zijn vaak sneller overprikkeld, nemen de wereld waar vanuit het denken, en laten een grote gevoeligheid zien. Als denken voor vertrouwen komt, is het moeilijker om vrij te beleven, te durven, te ervaren.

  Wat vragen deze kinderen aan ons?

  Module 3
  Voeding, verzorging en wiegepopje maken

  19, 26 januari, 2, 9 februari 2024
  Kosten € 260,-

  Lessen
  Voeding – Machteld Hermens, voedingsdeskundige

  Verzorging – Edith Minnaar, jeugdverpleegkundige consultatiebureau
  Wiegepopje en peuterpopje – Renske van Pomeren, poppenmaakster

  Het lichaam is bij de geboorte nog niet af en heeft aandacht, voeding en verzorging nodig. Deze module is vooral praktisch en geeft handvaten om jonge kinderen een basis te geven voor hun verdere leven.

  Voeding
  Een kind is een ‘mens in wording’. Het lichaam heeft veel bouwstoffen nodig. Welke voedingsstoffen zijn nodig voor de ontwikkeling van de hersenen en de rest van het lichaam?  Het aanbod en de kwaliteit van de voeding in de eerste kinderjaren is van grote invloed op het behouden van het natuurlijke smaakgevoel. Hierin kunnen we bewuste keuzes maken.Welke ondersteuning kun je als ouder of pedagogisch medewerker bieden voor het aanleren van hewoontes in gezond eetgedrag?
  We sluiten de module af met een kookles waarin we gezamenlijk met verse, onbewerkte producten een heerlijke maaltijd bereiden (en opeten) die voedend is voor lichaam en geest.

   

   

  Verzorging
  We richten ons op warmte en ritme als basiselementen in de verzorging en de aard en werking van verschillende kledingmaterialen.
  We spreken over het belang van het afstemmen van het ritme onder andere in samenhang met voeding, slapen, verzorgen en huilen.
  In de vier lessen verzorging zullen per bijeenkomst de zintuigen tastzin, levenszin, bewegingszin en evenwichtszin aan de orde komen en hoe je, in de verzorging, deze zintuigen kunt stimuleren.
  De meest gestelde vragen op een antroposofisch consultatiebureau, komen in deze lessen aan bod waaronder adviezen over het verzorgen van zieke kinderen, de werking van een voedingsbad of een citroen-kuitwikkel bij koorts en de werking van barnstenen kettinkjes.

  Popje maken
  Voor jonge kinderen kunnen poppen erg belangrijk zijn. We  maken deze 4 lessen een popje voor het jonge kind.
  Heerlijk om met liefde en aandacht hiermee bezig te zijn. Ervaring in handwerken is niet noodzakelijk.

  Module 7
  Zelfreflectie en zelfinzicht


  19, 26 januari, 2, 9 februari 2023
  Kosten € 260 ,-

  Lessen
  De  eigen kwaliteiten en de eigen vragen  – Carien Huijzer, docent pedagogie
  Ontwikkeling intuitie in de eigen werkpraktijk –
  Bob Siepman van den Berg, docent antroposofie
  Nieuwe
  werkvormen in het vrije spel – Marien Faasse, architect en vrije pedagoog

  Iedere opvoeding is zelfopvoeding. We zijn eigenlijk als onderwijzer en opvoeder alleen de omgeving van het zichzelf opvoedende kind. Wij kunnen slechts proberen voor de meest gunstige omgeving te zorgen, zodat het kind zich aan ons zo opvoedt, zoals het zich door zijn innerlijk lot ontwikkelen moet.
                                                                                     Rudolf Steiner

  Deze module is erop gericht je eigen kwaliteiten te kennen en hoe je die kunt inzetten bij het werken met kinderen. Ook leer en ervaar je werkvormen en mogelijkheden die speciaal bij jou passen. Verder is er gelegenheid voor onderzoek naar antwoorden op eigen vragen.

  Eigen kwaliteiten leren kennen en inzetten
  Kinderen leren door nabootsing en navolging. Als begeleiders en opvoeders zijn wij hun voorbeeld en dat vraagt reflectie op en inzicht in onszelf. We leren  onszelf kennen, waarbij je inzicht krijgt in je constitutie, je temperament, je planeettype en je dierenriemteken. We ontdekken hoe we onze eigen kwaliteiten kunnen versterken en inzetten in het werken met kinderen.


   

  Versterken van de intuïtie
  Door de terugblik en het reflecteren op een “onverwacht gelukte handeling” in het werken met kinderen en deze bevindingen met elkaar uit te wisselen kunnen we leren onze intuïtie te ontwikkelen.

  Nieuwe werkvormen voor het vrije spel
  Onze ervaringen en impulsen vanuit onze eigen  kindertijd kunnen een bron zijn voor inspiratie om te spelen. Je ervaart in deze module mogelijkheden hoe we kinderen vanuit deze bron kunnen verrijken en activeren. Ww leren werkvormen die zowel voor volwassenen als voor kinderen boeiend zijn vanuit hun verschillend perspectief.

   

  Module 10
  De kwaliteiten van de planeten bij het werken met jonge kinderen en in ons leven

  19, 26, januari, 2, 9 februari 2024
  Kosten € 260 ,- (inclusief uitvoering Licht en toontherapie op 26 januari)

  Lessen
  Het getal 7 in de dagen van de week en in onze biografie – Lien Troost, docent pedagogie en antroposofie voor het kleine kind

  Zang, tonen, liedjes – Inge van Keulen, docent muziek, klank en zang
  Kwaliteiten planeten, cultuurperioden – Bob Siepman van den Berg, docent antroposofie en fenomenologie
  Kleurbeleving – Riemy Bosgra – kunstzinnig therapeut

  Vanuit de beelden van het sprookje ‘Sneeuwwitje en de 7 dwergen’ gaan we ons inleven in de 7 dagen van de week, (waar komen ze vandaan?); en in ons dagelijks leven met betrekking tot de natuur, (bomen en planten), maar ook binnenshuis. We leggen de relatie met de 7 oer-metalen en de stenen,(mineralen) en hun kwaliteiten: hoe ga je met de dingen om.

  We volgen de weg vanaf het sterven naar weer een nieuwe geboorte, we ‘reizen’ door de planetensferen. We gaan die sferen beleven in klank, zang en kleur. We visualiseren de baan van zon- maan-en planeten en van de sterrenwereld om ons heen. 

  We zien hoe deze kosmische sferen dóórwerken in de eerste 3 levensjaren van het kind en wat de kinderen ons daarvan laten zien en horen.
  We kijken naar de biografie in de eerste 7 jaar en de verdere 7-jaarsperioden en ook kijken we naar de relatie tussen de 7 cultuurperiodes en de ontwikkeling van mens en muziek.

  Een veelzijdige module met vele inzichten in de verbindingen tussen kosmos en aarde bij het werken met kinderen in ons dagelijks leven.

  26 ja
  De eerste 7 jaar en de verdere 7-jaarsperioden, uitmondend in de biografie kunnen leiden tot biografiegesprekken.