Inschrijfformulieren modules en themadag

U ontvangt binnen 3 dagen een bevestiging, zo niet, dan graag een mail naar cursus@pedagogievoorhetjongekind.nl

Inschrijfformulier modules

Ik schrijf mij in voor de volgende module(s):

Inschrijving deel 1 (De modules voor het hele deel hoeven niet op volgorde en binnen 1 jaar gevolgd te worden)

Inschrijving deel 2 (De modules voor het hele deel hoeven niet op volgorde en binnen 1 jaar gevolgd te worden)

Betaling, uiterlijk 2 weken voor aanvang van de module. Bij afzegging binnen 2 week tevoren wordt het geld niet geretourneerd, wel kan een plaatsvervanger zich inschrijven.

Privacyverklaring

Inschrijfformulier themadag

Inschrijving door het bedrag over te maken op rekeningnummer: IBAN: NL59ING B0008701410 t.n.v. Stichting Cursus Rudolf Steiner Pedagogie voor het kleine kind te Neede. Bij afmelding in de week voor de themadag wordt het geld niet geretourneerd, wel kan een ander deelenmen.

Privacyverklaring

Bankgegevens

IBAN: NL59ING B0008701410 t.n.v. Stichting Cursus Rudolf Steiner Pedagogie voor het kleine kind te Neede.

Alle lessen worden gegeven in Zeist op de locatie van de Stichtse Vrije School, Socrateslaan 24, 3707 GL Zeist.

Alle cursussen worden gegeven onder auspiciën van de Stichting Rudolf Steiner Pedagogie voor het jonge kind.