Praktisch

De volledige cursus bestaat uit een deel basisstof en en een deel verdiepingsstof die in modules zijn onderverdeeld .
In onze nieuwe opzet zijn de modules van 3 of 4 vrijdagen afzonderlijk in eigen tempo te volgen.

De modules bestaan uit een inhoudelijke en kunstzinnig deel.
Basismodules:

 • De  jaarfeestencyclus
 • Grondpijlers en wezensdelen
 •  De ontwikkeling van het kind, lopen- spreken- denken
 • Voeding, verzorging en poppen maken
 • Versjes, verhalen en spel
 • Sprookjes en muziek
 • Kindertekeningen en pedagogische situaties
 • Temperamenten en Voeding
 • Onderzoek en begeleiding

 

Verdiepingsmodules
Hierbij wordt basiskennis en ervaring met de antroposofische menskunde verondersteld.

 • Scholingsweg en pedagogie
 • Constitutietypen en zintuigen
 • Natuurwezens en mensheidsontwikkeling
 • Module onderzoek en begeleiding


 

Cursus Pedagogie voor het Jonge Kind

Nieuwe opzet!

De cursus pedagogie voor het het jonge kind is een applicatiecursus geïnspireerd door de antroposofie voor hen die leven en werken met jonge kinderen van 0-7 jaar
Deze wordt gegeven op vrijdagen van 15:00 tot 20:30 uur in Zeist

De ontwikkeling van het kind in de eerste zeven jaar vormt de basis voor het verdere leven. Deze cursus is voor hen die leven en werken met kinderen van 0-7 jaar, zoals kleuterleid(st)ers, peuterleid(st)ers, leid(st)ers in kinderopvang en buitenschoolse opvang, (gast)ouders en zich willen verdiepen in de antroposofische pedagogie.

Het doel van deze cursus is het ontwikkelen van bewustzijn voor wat het kind tot zeven jaar nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontplooien en handvatten te bieden voor de eigen ontwikkeling van de pedagogisch begeleider. Het antroposofisch mensbeeld vormt onze inspiratiebron.

De tijd die het kind buitenshuis doorbrengt kan zijn ontwikkeling in gunstige zin beïnvloeden. Door inzicht in de ontwikkeling van kinderen leren we hoe ook elke leeftijd een verschillende aanpak vraagt. Hoe we veiligheid kunnen bieden, ritme, ondersteunende voeding en ook voeding voor de ziel. Tijdens de cursus groeien die inzichten.

Verbindingen met de natuur, schoonheid, verhalen, vrij mogen spelen, je eigenheid ontwikkelen en gezien worden, daar gedijt een kind en groeit het van. Als begeleider kunnen we ons blijven ontwikkelen in hoe we met het kind, de ouders en met onszelf omgaan.

 In het cursusjaar 2020-2021 zijn de volgende modules te volgen:

Basismodules
:

 • Kindertekeningen en pedagogische situaties
  15, 22, 29 januari
 •  Versjes, verhalen en spel voor jonge kinderen
  26 maart, 16 en 23 april

Verdiepingsmodules. Hierbij wordt  basiskennis en ervaring met de antroposofische menskunde verondersteld.

 • De fysieke ontwikkeling van het kind
  6, 13, 20, 27 november
 • Verdiepingsmodule  Natuurwezens
  5, 12, 19 maart

In deze modules worden lessen met pedagogisch/theoretische inhoud gecombineerd met kunstzinnige lessen.

Kosten:
modules van 3 vrijdagen € 195,-
modules van 4 vrijdagen € 250,-
10% reductie voor volgende module

Lokatie: Stichtse Vrijeschool, Socrateslaan 24, 3707 GL  Zeist

 

Vakken

Voor het verwerven van pedagogische inzichten en vaardigheden samen met het in gang zetten van een eigen ontwikkelingsproces is er een aanbod van een combinatie van opvoedkundige en kunstzinnige vakken. Samen vormen ze een geheel, waarin veel facetten van de menselijke ontwikkeling zichtbaar en ervaarbaar kunnen worden.

Er worden onder andere de volgende vakken gegeven: antroposofie, pedagogie, verzorging, zwangerschap, voeding, poppen maken, muziek en zang, spraak, sprookjes, euritmie, schilderen, boetseren.

Aanmeldingsformulier basiscursus Pedagogie voor het Jonge Kind

Het bedrag voor de modules ovemaken op rekeningnummer: IBAN: NL59ING B0008701410 t.n.v. Stichting Cursus Rudolf Steiner Pedagogie voor het kleine kind te Neede.

Privacyverklaring

10 + 9 =