Cursus Het Jonge Kind

23 lesdagen per jaar op vrijdag van 15:00 – 20:30 uur in Zeist

De ontwikkeling van het kind in de eerste zeven jaar vormt de basis voor het verdere leven. Deze cursus is voor hen die leven en werken met kinderen van 0-7 jaar, zoals kleuterleid(st)ers, peuterleid(st)ers, leid(st)ers in kinderopvang en buitenschoolse opvang, (gast)ouders.

Het doel van deze cursus is het ontwikkelen van bewustzijn voor wat het kind tot zeven jaar nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontplooien en handvatten te bieden voor de eigen ontwikkeling van de pedagogisch begeleider. Het antroposofisch mensbeeld vormt onze inspiratiebron.

De tijd die het kind buitenshuis doorbrengt kan zijn ontwikkeling in gunstige zin beïnvloeden. Door inzicht in de ontwikkeling van kinderen leren we hoe ook elke leeftijd een verschillende aanpak vraagt. Hoe we veiligheid kunnen bieden, ritme, ondersteunende voeding en ook voeding voor de ziel. Tijdens de cursus groeien die inzichten.

Verbindingen met de natuur, schoonheid, verhalen, vrij mogen spelen, je eigenheid ontwikkelen en gezien worden, daar gedijt een kind en groeit het van. Als begeleider kunnen we ons blijven ontwikkelen in hoe we met het kind, de ouders en met onszelf omgaan.

Vakken

Voor het verwerven van pedagogische inzichten en vaardigheden samen met het in gang zetten van een eigen ontwikkelingsproces is er een aanbod van een combinatie van opvoedkundige en kunstzinnige vakken. Samen vormen ze een geheel, waarin veel facetten van de menselijke ontwikkeling zichtbaar en ervaarbaar kunnen worden.

Er worden onder andere de volgende vakken gegeven: antroposofie, pedagogie, verzorging, zwangerschap, voeding, poppen maken, muziek en zang, spraak, sprookjes, euritmie, schilderen, boetseren.

Praktisch

cursus@pedagogievoorhetjongekind.nl 

Deze cursus bestaat uit twee jaar, waarvan één basisjaar en één verdiepingsjaar. Een cursusjaar bevat 23 lesdagen, waarvan 22 vrijdagen en 1 zaterdag (themadag) van september tot juni.

De themadag is voor cursisten en belangstellenden.

De cursus wordt gegeven in Zeist op de locatie van de Stichtse Vrije School, Socrateslaan 24, 3707 GL Zeist.

Het cursusbedrag is € 1250,- per cursusjaar inclusief themadag. Inschrijfkosten voor nieuwe cursisten € 30,-
Aanmelding vóór 1 juli.

Na het volgen van de cursus ontvangen de cursisten het certificaat. De uitreiking vindt plaats op de feestelijke afsluiting.

Zie voor aanmelding het aanmeldingsformulier hieronder:

Data cursusjaar

De cursusdagen zijn op vrijdag van
15:00 uur tot 20:30 uur op:

11 september Opening Cursusjaar
18, 25 september
2, 9, 30 oktober
6, 13, 20, 27 november
8, 15, 22, 29 januari
5,12 februari
6 maart themadag
12, 19, 26 maart
9, 16, 23 april

 

NB Vooraankondiging:
Zaterdag 6 maart 2021 landelijke themadag!

Aanmeldingsformulier basiscursus 'Het Jonge Kind'

Kosten zijn per jaar: €1250,-. Nieuwe cursisten betalen daarbij € 30,- administratiekosten. Het bedrag graag vóór 1 augustus 2020 overmaken op dit rekeningnummer: IBAN: NL59ING B0008701410 t.n.v. Stichting Cursus Rudolf Steiner Pedagogie voor het kleine kind te Neede.

Privacyverklaring

6 + 14 =