Basiscursus Pedagogie voor het Jonge Kind

Nieuwe opzet!

Twee delen van 25 en 22 lesdagen op vrijdag van 15:00 – 20:30 uur in Zeist. In onze nieuwe opzet kunnen de delen  ook in korte afzonderlijke modules van 3 of 4 vrijdagen gevolgd worden.

De ontwikkeling van het kind in de eerste zeven jaar vormt de basis voor het verdere leven. Deze cursus is voor hen die leven en werken met kinderen van 0-7 jaar, zoals kleuterleid(st)ers, peuterleid(st)ers, leid(st)ers in kinderopvang en buitenschoolse opvang, (gast)ouders en zich willen verdiepen in de antroposofische pedagogie.

Het doel van deze cursus is het ontwikkelen van bewustzijn voor wat het kind tot zeven jaar nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontplooien en handvatten te bieden voor de eigen ontwikkeling van de pedagogisch begeleider. Het antroposofisch mensbeeld vormt onze inspiratiebron.

De tijd die het kind buitenshuis doorbrengt kan zijn ontwikkeling in gunstige zin beïnvloeden. Door inzicht in de ontwikkeling van kinderen leren we hoe ook elke leeftijd een verschillende aanpak vraagt. Hoe we veiligheid kunnen bieden, ritme, ondersteunende voeding en ook voeding voor de ziel. Tijdens de cursus groeien die inzichten.

Verbindingen met de natuur, schoonheid, verhalen, vrij mogen spelen, je eigenheid ontwikkelen en gezien worden, daar gedijt een kind en groeit het van. Als begeleider kunnen we ons blijven ontwikkelen in hoe we met het kind, de ouders en met onszelf omgaan.

Vakken

Voor het verwerven van pedagogische inzichten en vaardigheden samen met het in gang zetten van een eigen ontwikkelingsproces is er een aanbod van een combinatie van opvoedkundige en kunstzinnige vakken. Samen vormen ze een geheel, waarin veel facetten van de menselijke ontwikkeling zichtbaar en ervaarbaar kunnen worden.

Er worden onder andere de volgende vakken gegeven: antroposofie, pedagogie, verzorging, zwangerschap, voeding, poppen maken, muziek en zang, spraak, sprookjes, euritmie, schilderen, boetseren.

Aanmeldingsformulier basiscursus Pedagogie voor het Jonge Kind

De kosten zijn per deel: €1250,-. Nieuwe cursisten betalen daarbij € 30,- administratiekosten. Het bedrag graag vóór 1 juli 2021 overmaken op dit rekeningnummer: IBAN: NL59ING B0008701410 t.n.v. Stichting Cursus Rudolf Steiner Pedagogie voor het kleine kind te Neede.

Privacyverklaring

8 + 13 =