Basiscursus in twee delen

Voor het verwerven van pedagogische inzichten en vaardigheden samen met het in gang zetten van een eigen ontwikkelingsproces is er een aanbod van een combinatie van opvoedkundige en kunstzinnige vakken. De volledige cursus bestaat uit een deel 1 basisstof en een deel 2 verdiepingsstof die in modules zijn onderverdeeld. In onze nieuwe opzet zijn de modules van 3 – 5 vrijdagen afzonderlijk in eigen tempo te volgen. Samen vormen ze een geheel, waarin veel facetten van de menselijke ontwikkeling zichtbaar en ervaarbaar kunnen worden.

De modules bestaan uit een inhoudelijk en kunstzinnig deel.
Deel 1

 • Jaarfeestencyclus
 • Module 1 Basismodule Pedagogie voor het jonge kind
 • Module 2 Basismodule De eerste drie jaar
 • Module 3  Voeding, verzorging en wiegepopje maken
 • Module 4 Kindertekeningen, peuter- en kleuterpedagogie en zingen
 • Module 5 Verhalen, tafelspelen en (herhaal)sprookjes
 • Certificatie module

Deel 2:

 • Module 6 Zintuigen beleven
 • Module 7 Zelfreflectie en zelfinzicht
 • Module 8 Versjes, liedjes, kring- en gebarenspelen
 • Verdiepingsmodule 1 Constitutietypen
 • Verdiepingsmodule 2 Natuurwezens
 • Certificatiemodule

De modules zijn in eigen volgorde te volgen. Bij de verdiepingsmodules wordt basiskennis  en ervaring met de antroposofische menskunde verondersteld. Deze wordt gegeven in basismodule 1.

 


 

Basiscursus Pedagogie voor het Jonge Kind

De cursus Pedagogie voor het het jonge kind is een applicatiecursus geïnspireerd door de antroposofie voor hen die leven en werken met jonge kinderen van 0-7 jaar
Deze wordt gegeven op vrijdagen van 15:00 tot 20:30 uur in Zeist

De ontwikkeling van het kind in de eerste zeven jaar vormt de basis voor het verdere leven. Deze cursus is voor hen die leven en werken met kinderen van 0-7 jaar, zoals kleuterleid(st)ers, peuterleid(st)ers, leid(st)ers in kinderopvang en buitenschoolse opvang, (gast)ouders en zich willen verdiepen in de antroposofische pedagogie.

Het doel van deze cursus is het ontwikkelen van bewustzijn voor wat het kind tot zeven jaar nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontplooien en handvatten te bieden voor de eigen ontwikkeling van de pedagogisch begeleider. Het antroposofisch mensbeeld vormt onze inspiratiebron.

De tijd die het kind buitenshuis doorbrengt kan zijn ontwikkeling in gunstige zin beïnvloeden. Door inzicht in de ontwikkeling van kinderen leren we hoe ook elke leeftijd een verschillende aanpak vraagt. Hoe we veiligheid kunnen bieden, ritme, ondersteunende voeding en ook voeding voor de ziel. Tijdens de cursus groeien die inzichten.

Verbindingen met de natuur, schoonheid, verhalen, vrij mogen spelen, je eigenheid ontwikkelen en gezien worden, daar gedijt een kind en groeit het van. Als begeleider kunnen we ons blijven ontwikkelen in hoe we met het kind, de ouders en met onszelf omgaan.

Kosten:
modules van 3 vrijdagen € 195,-
modules van 4 vrijdagen € 260,-
Jaarfeestencyclus 7x € 380,-

10% reductie voor het tegelijk inschrijven voor meerdere modules.

Deel 1, 26 vrijdagen € 1550,-
bevat: Jaarfeesten module + module 1 t/m 5 + certificatiemodule (1x)
Deel  2, 20 vrijdagen € 1200,-
bevat: Module 5, 6, 7, verdiepingsmodule 1, 2 + certificatiemodule (2x)

Lokatie: Stichtse Vrijeschool, Socrateslaan 24, 3707 GL  Zeist

Certificaten
Bij elke module is een bewijs van deelname.
Voor de delen is een certificaat cursus pedagogie voor het jonge kind.
De certificatiemodule is een module van 1 vrijdagen in deel 1 en 2 vrijdagen in deel 2 die in overleg extra worden georganiseerd.

Voor de inhoud en data van de modules zie de pagina modules