Modules voor pedagogisch medewerkers in de Buitenschoolse Opvang


Cursus voor begeleiders Buitenschoolse opvang
Modules in Zeist

In de onze opzet van de cursus pedagogie voor het jonge kind zijn ook modules voor pedagogisch medewerkers van de Buitenschoolse Opvang en gastouders voor kinderen van 4-12 jaar.

 • Seizoenen en jaarfeestencyclus, inhoud zie pagina Jaarfeestencyclus
  8 sept.,6 okt, 24 nov. 2023, 12 jan., 1 mrt.,  26 april, 7 juni
 • Basismodule 1 Pedagogie, leeftijdsfasen, mensbeeld en grondhouding
  15, 22, 29 september 2023
 • Verdiepingsmodule 1 Kinderen met een ontwikkelings vraag
  3, 17, 24 november, 1 december 2023

 • Module 7 Zelfreflectie en zelfinzicht
  19, 26 januari, 2, 9 februari 2024
 • Module 10 De kwaliteiten van de planeten bij het werken met jonge kinderen en in ons leven
  19, 26 januari, 2, 9 februari 2024
 • Module 9 BSO, verhalen en activiteiten 4-12 jaar
  8, 15, 22 maart 2024
 • Module 6 Zintuigen beleven
  5, 12, 19, 26 april

Voor toelichting zie de pagina modules

Cursus of studiedagen op locatie
Kosten afhankelijk van het aantal deelnemers en aantal uren

Deze cursus is voor begeleiders in de buitenschoolse opvang, die werken met kinderen van 4-12 jaar en zich willen laten inspireren door de inzichten van de antroposofische pedagogie.

In deze tijd brengen de kinderen in toenemende mate een groot deel van de dag buiten het gezin door. Dit vraagt steeds meer van de pedagogische vaardigheden en inzichten van degenen die zich met de opvoeding en verzorging van de kinderen bezig houden.

Voor het verwerven van pedagogische inzichten en vaardigheden samen met het in gang zetten van een eigen ontwikkelingsproces is er een aanbod van een combinatie van opvoedkundige en kunstzinnige vakken. Samen vormen ze een geheel, waarin veel facetten van de menselijke ontwikkeling zichtbaar en ervaarbaar kunnen worden.
In overleg kan een programma worden samengesteld met bijvoorbeeld de volgende elementen:

1, Antroposofie en pedagogie
Het mensbeeld vanuit de antroposofie

De ontwikkelingsfasen van het kind
De verstelstof en activiteiten voor de verschillende leeftijden
De temperamenten en de omgang hiermee
Ontwikkeling van de zintuigen

2, Uitwisseling en bespreken van situaties, die door de deelnemers worden ingebracht. Het ontwikkelen van sociale vaardigheden zoals luisteren, begrenzen, conflict oplossen vanuit inzicht in de leeftijdsfasen van de kinderen.

3, praktische en kunstzinnige/creatieve lessen
Lessen met voorbeelden en activiteiten van bepaalde materialen en technieken, spel en beweging.

Zie voor keuzemogelijkheden van de onderwerpen de pagina op locatie

Voor interesse zie onder.

.

Ik ben geinteresseerd in een cursus 'BSO' op locatie

Privacyverklaring