Modules voor Pedagogisch medewerkers in de Buitenschoolse Opvang

9-
Cursus voor begeleiders Buitenschoolse opvang
Modules in Zeist

In de nieuwe opzet van de cursus pedagogie voor het jonge kind zijn ook modules voor pedagogisch medewerkers van de Buitenschoolse Opvang en gastouders voor kinderen van 4-12 jaar:

 • Jaarfeestencyclus zie pagina Jaarfeestencyclus
  10 september, 8 oktober, 26 november, 7 januari, 11 februari, 21 mei, 10 juni
 • Module 1 Basismodule Pedagogie voor het jonge kind
  17, 24 september, 1 oktober
 • Module 5 Versjes, verhalen en spelen
  1, 8, 12 april, 13 mei
 • Module 6 Zintuigen beleven
  10, 17, 24 september, 1, 8 oktober
 • Module 7 Temperamenten, voeding en euritmie
  7, 14, 21, 28 januari
 • Module 9 Ontwikkelingsstof, verhalen en activiteiten 6-12 jaar
  5, 12, 18 november

Voor toelichting zie de pagina modules

Cursus of studiedagen op locatie
Kosten afhankelijk van het aantal deelnemers en aantal uren

Deze cursus is voor begeleiders in de buitenschoolse opvang, die werken met kinderen van 4-12 jaar en zich willen laten inspireren door de inzichten van de antroposofische pedagogie.

In deze tijd brengen de kinderen in toenemende mate een groot deel van de dag buiten het gezin door. Dit vraagt steeds meer van de pedagogische vaardigheden en inzichten van degenen die zich met de opvoeding en verzorging van de kinderen bezig houden.

Voor het verwerven van pedagogische inzichten en vaardigheden samen met het in gang zetten van een eigen ontwikkelingsproces is er een aanbod van een combinatie van opvoedkundige en kunstzinnige vakken. Samen vormen ze een geheel, waarin veel facetten van de menselijke ontwikkeling zichtbaar en ervaarbaar kunnen worden.
In overleg kan een programma worden samengesteld met bijvoorbeeld de volgende elementen:

Deel 1, Antroposofie en pedagogie
Het mensbeeld vanuit de antroposofie
De ontwikkelingsfasen van het kind
De verstelstof en activiteiten voor de verschillende leeftijden
De temperamenten en de omgang hiermee
Ontwikkeling van de zintuigen

Deel 2, Uitwisseling en bespreken van situaties, die door de deelnemers worden ingebracht. Het ontwikkelen van sociale vaardigheden zoals luisteren, begrenzen, conflict oplossen vanuit inzicht in de leeftijdsfasen van de kinderen.

Deel 3, praktische en kunstzinnige/creatieve lessen
Lessen met voorbeelden en activiteiten van bepaalde materialen en technieken, spel en beweging.

Zie voor keuzemogelijkheden van de onderwerpen de pagina op locatie

Voor interesse zie onder.

.

Ik ben geinteresseerd in een cursus 'BSO' op locatie

Privacyverklaring