Praktisch

De cursus wordt gegeven in Zeist op de locatie van de Stichtse Vrije School, Socrateslaan 24, 3707 GL Zeist.
Bij voldoende deelnemers kan de cursus op locatie gegeven worden.

Seizoenen en Jaarfeestencyclus 2024-2025

Lessen op vrijdag van 15:00 tot 20:30 uur
Data: 13 september, 11 oktober, 29 november, 10 januari, 7 maart, 9 mei, 13 juni
Kosten
€ 380,-, losse lessen € 65,- Als je later instapt wordt de cyclus het volgend cursusjaar vervolgd. Lessen die je mist kun je ook het jaar daarop inhalen.
Plaats: Socrateslaan 24, 3707 GL Zeist

Docenten
Carien Huijzer – pedagogie, jaarfeesten
Femke Hockx – zang
Renske van Pomeren – kunstzinnige lessen

De gang door de seizoenen met het vieren van de jaarfeesten geeft bewustzijn van het jaarverloop en een diepe verbondenheid met de natuur.

Om je werkelijk met de feestdagen te kunnen verbinden en deze passend vorm te geven helpt het ons te verdiepen in de achtergronden en je te laten inspireren door de vele verschillende mogelijkheden van vieren. In onze interculturele maatschappij willen we ons verdiepen in de achtergrond van feesten uit verschillende culturen. Door op jonge leeftijd hier vertrouwd mee te raken, kn er meer begrip voor elkaar komen en voelen kinderen uit andere culturen zich welkom.
In deze cyclus komt de gang door het jaar aan bod en hoe wij innerlijk deze weg mee kunnen beleven. Het is een toegankelijke weg naar de antroposofische inzichten.

Programma
De volgende elementen komen aan bod:

– de achtergrond van het jaarfeest van de voor-christelijke tijd tot nu
– de verbondenheid met de natuur
– versjes, liedjes, gebarenspelen van het feest en het seizoen
   stemgebruik om de liedjes ontspannen te kunnen zingen
– de seizoentafel
– tradities en gebruiken
– kunstzinnig werken voor de jaartafel, waaronder het maken van transparanten

Elke deelnemer krijgt een map met achtergrond, liedjes, creaties en recepten passend bij het feest.

Bijeenkomsten:

1. 13 september De boog van het jaar, het ritme van de jaarfeesten, Herfst, Michael, Divali, Jom Kippoer
2. 11 oktober Sint Maarten, Loi Krathong, Advent, Sint Nicolaas
3. 29 november Advent vervolg, Luciafeest, Kerst, Chanoeka, Heilige Nachten
4. 10 januari Winter, Heilige Nachten terugblik, Driekoningen, Maria Lichtmis, Chinese Nieuwjaar, Holi
5. 7 maart Lente, Ramadan, Suikerfeest, Carnaval, Palmpasen, Pasen, Pesach
6. 9 mei Hemelvaart, Pinksteren, Offerfeest
7. 13 juni Zomer, Sint Jan, De ontwikkelingsweg door het jaar heen, Ketikoti, Maria Hemelvaart.

Opgave inschrijfformulier of zie onder.

Wij verzorgen ook een bijeenkomst of een cursus jaarfeesten op locatie.
De inhoud en frequentie kan in overleg worden afgestemd.