Praktisch

De cursus wordt gegeven in Zeist op de locatie van de Stichtse Vrije School, Socrateslaan 24, 3707 GL Zeist.
Bij voldoende deelnemers kan de cursus op locatie gegeven worden.

Jaarfeestencyclus 2021 2022

Bijeenkomsten op vrijdag van 16:15 tot 20:30 uur
Data: 10 september, 8 oktober, 26 november, 7 januari, 18 februari, 21 mei, 10 juni.
Kosten 380,-, losse lessen € 65,-
Plaats: Socrateslaan 24, 3707 GL Zeist

Docenten
Carien Huijzer – pedagogie, jaarfeesten
Inge van Keulen -zang
Riemy Bosgra – creatieve lessen
Odette Aalhuizen – creatieve lessen

 Het vieren van jaarfeesten geeft bewustzijn van het jaarverloop en een diepe verbondenheid met de natuur.

Om je werkelijk met de feestdagen te kunnen verbinden en deze passend vorm te geven helpt het ons te verdiepen in de achtergronden en je te laten inspireren door de vele verschillende mogelijkheden van vieren. In deze cyclus komt de gang door het jaar aan bod en hoe wij innerlijk deze weg mee kunnen beleven. Het is een toegankelijke weg naar de antroposofische inzichten.

Programma
De volgende elementen komen aan bod:
–  versjes, liedjes, gebarenspelen van het feest en het seizoen
– de achtergrond van het jaarfeest van de voor-christelijke tijd tot nu
– de verbondenheid met de natuur
– de seizoentafel
– tradities en gebruiken
– creatief werken voor de jaartafel
Elke deelnemer krijgt een mapje met achtergrond, liedjes, creaties en recepten passend bij het feest.

Bijeenkomsten:

1. 10 september De boog van het jaar, het ritme van de jaarfeesten, Michael, Herfst
2.
8 oktober Sint Maarten, Advent, Sint Nicolaas
3. 26 november Advent vervolg, Kerst, Heilige Nachten
4. 7 januari Heilige Nachten terugblik, Driekoningen, Maria Lichtmis
5. 18 februari Carnaval, Palmpasen, Pasen
6. 21 mei Hemelvaart, Pinksteren
7. 10 juni Sint Jan en de ontwikkelingsweg door het jaar heen. 

Opgave inschrijfformulier of zie onder. 

Wij verzorgen ook een bijeenkomst of een cursus jaarfeesten op locatie.
De inhoud en frequentie kan in overleg worden afgestemd.