Agenda

 Landelijke Themadag


Kind en Ruimte

                                                       ruimte scheppen voor ontwikkeling,
                                                       ruimte laten voor ontwikkeling

  Pieter van der Ree

 

                                                             Zeist, zaterdag 7 maart

Kinderen ontwikkelen zich in wisselwerking met hun sociale en ruimtelijke omgeving. Deze moet bescherming en beschutting bieden, maar ook indrukken bieden die interesse in de wereld wekken en ruimte om zich zowel lichamelijk als geestelijk te ontwikkelen.
Hoe geef je de ruimte waarin kinderen opgroeien, zowel thuis als op kinderdagverblijven en scholen, zo vorm dat kinderen zich daarin optimaal kunnen ontwikkelen? En hoe geef je niet alleen vorm aan de ruimte, maar laat je ook ruimte aan kinderen om hun eigen ontdekkingen te doen, hun spel te ontplooien en zichzelf te ontdekken?

We zullen deze vragen onderzoeken aan de hand van inleidingen, eigen ervaringen uit de kindertijd en verdieping in de werkgroepen.

 

De inleiding en ochtendwerkgroep worden geven door Pieter van der Ree
Pieter van der Ree is architect, hoogleraar voor Organische architectuur aan de Alanus Hochschule bij Bonn en sinds zijn studietijd geïnteresseerd in de veelzijdige wisselwerking tussen mens en architectuur. 
Na de lunch is er de mogelijkheid om aan 1 van de andere aangeboden werkgroepen deel te nemen (graag een 2de werkgroep als reserve opgeven)

 
Zaterdag 7 maart 2020 van 10.00 tot 16.30

Socrateslaan 24, 3707 GL Zeist

 Pedagogie voor het Jonge Kind

Programma: 

9.30   inloop

10.00 opmaat en lezing

11.15 pauze

11.45 werkgroep met Pieter

13.00 lunch

14.00 werkgroep naar keuze

15.30 plenair

16.00 afsluiting

 

Werkgroepen:

1. Euritmie. Bewegend beleven welke invloed de vorm van de ruimte, waarin je dagelijks bent, op je heeft. Alo Besemboen

2. Ruimte en spelen. Zintuigspelen. We oefenen onze zintuigen aan spel en beweging in de ruimte en met elkaar. Handreikingen voor klim- en kruipmogelijkheden en ideeën voor spel en materiaal per leeftijdsgroep. Luc van Kessel

3. Kleuren van de muren en materialen. Wat kan het gebruik van kleuren betekenen voor de leefomgeving van het jonge kind? We ervaren de werking van gesluierde muren. En we proberen we de complementaire kleuren te ervaren in het nabeeld en in het schilderen van de kleurencirkel. Frank de Kiefte

4. Perifeer Stemgebruik. Je kunt je stem zo gebruiken dat het lijkt of de klank niet uit jou komt, maar vanuit de wanden de kinderen omhult. Inge van Keulen

5. Een goede behuizing. boetseren met bijenwas of klei voor een zelfgekozen dier, mens of wezen. Vincent de Vries

6. Vormgeven van de buitenspeelplaats voor het jonge kind. Uitwisselen en perspectieven delen. Nieuwe klimaatbenadering met intensieve microvoedsel-sprookjes-bosjes vanuit de kinderfantasie in samenwerking met de elementaire wereld. Marien Faasse

7. Bewegings- en speelmateriaal voor het jonge kindAls speelgoedverkoopster geeft Maria passend advies voor het jonge kind over o.a. het originele Emmi Piklermateriaal. Maria Schrooyen

8. Tekenend thuiskomen. Kindertekeningen spreken een universele taal. Zowel gekrabbel als meer figuratief tekenen is belangrijk voor de ontwikkeling. We gaan kindertekeningen van de verschillende leeftijdsfasen bekijken en door zelf te tekenen iets van die ontwikkeling proberen te ervaren. Riemy Bosgra

9. Wakkere, oplettende kinderen, die met grote ogen de ruimte in zich opnemen, overprikkeld raken, slecht inslapen. Met massage olie of een wikkel en omhullende aanraking breng je ze terug bij zichzelf en kan er gerust en verwerkt worden. Freya Pardoel

10. Handgebaarspelen van Wilma Ellersiek. Ritme, rijm, melodie, intonatie en beweging vormen de basis voor de taalontwikkeling. Hennie de Gans

11. Beweegbare plaat maken. Odette Aalhuizen en Lien Troost

Aanmeldingsformulier 'Themadag'

Kosten voor deze dag, inclusief lunch, zijn: € 75,- . Het bedrag graag vóór 2 maart 2020 overmaken op dit rekeningnummer: IBAN: NL59ING B0008701410 t.n.v. Stichting Cursus Rudolf Steiner Pedagogie te Neede.

Er is 's middags de mogelijkheid om deel te nemen aan een werkgroep naar keuze. Mijn 1e keuze is:

Privacyverklaring

5 + 8 =