Agenda

Landelijke Inspiratie en Verdiepingsdag
voor begeleiders van Buiten Schoolse Opvang en Kinderdagverblijf


SPELEND WIJS

   
Zaterdag 2 november 2019 te Zeist

School voor Antroposofische Kinderopvang & Pedagogie voor het Jonge Kind

De laatste jaren zijn er veel BSO’s en Kinderdagverblijven ontstaan die werken vanuit de antroposofische visie. BSO en KDV zitten tussen de omgeving (school) en het gezin in en dat vraagt een eigen aanpak bij het invullen van de (mid)dag passend bij de leeftijd en de situatie. Er blijkt behoefte te zijn inzichten met elkaar te delen en van elkaar te leren. De vraag is wat is passend voor het kind van nu?

Programma Inspiratie- en Verdiepingsdag BSO & KDV
Zaterdag 2 november, 09.00 – 16.00 uur, Stichtse Vrijeschool (Socrateslaan 24 Zeist)

09.00 – 09.30 uur Inloop

09.30 – 10.00 uur Zingen olv Inge van Keulen
10.00 – 11.15 uur Lezing Louise Berkhout: ‘Het belang van spelen voor het kind’

11.15 – 11.45 uur Pauze & standjes in de gang

11.45 – 13.00 uur
Sprekers BSO Praktijkervaringen & Uitwisseling
11.45 – 13.00 uur
Workshop Rituelen in het kinderdagverblijf  – Gisella van Riet
–  Workshop De betekenis van eigen spelinitiatieven voor de ontwikkeling van de baby. De visie vanuit de Emmi Pikler pedagogie – Reina Duine
Workshop Buitenspelen met baby’s, hoe doe je dat? – Itty Busstra
Workshop Verzorging voor het jonge kind  -Judith Mulder
Workshop Voeding voor het jonge kind – Machteld Hermens

13.00 – 14.00 uur Lunch & standjes in de gangen

14.00 – 15.30 uur
Workshop Muziek op schoot – Annemarie Wijcherson
Workshop Kring- en Handgebarenspelen – Gisella van Riet
Workshop Hoe komen we van bewegen tot spel? – Luc van Kessel
Workshop Samenwerkingsspelen – Carien Huijzer
Workshop Buitenspel & Natuurbeleving – Nancy Rietveld
Workshop Spelenderwijs met speksteen – Vincent de Vries
Workshop Spelen met klei – Riemy Bosgra
Workshop Taal, Spraak & Kinderboeken – Olaf Suidman
Workshop Liefdevol begrenzen -Loïs Eijgenraam
Workshop Ondernemerschap in antroposofische kinderopvang – Wido Jonges

15.30 – 16.00 uur Gezamenlijke afsluiting

Plaats: Stichtse Vrije School, Socrateslaan 24, 3707 GL Zeist


Aanmelden voor 25 oktober via onderstaand formulier of bij Annette ten Hoopen:
cursus@pedagogievoorhetjongekind.nl, 0545 291038
Kosten: €75,- (incl. lunch) en speciaal tarief: €50,- voor VAK-leden zolang de voorraad strekt! Het bedrag overmaken op IBAN: NL59INGB0008701410 t.n.v: ‘Stichting Rudolf Steiner Pedagogie’ te Neede o.v.v. naam deelnemer en BSO / KDV dag 2019

Aanmeldingsformulier 'Spelend Wijs'

Lid van de VAK

Kosten voor deze dag, inclusief lunch, zijn: € 75,- of € 50,- voor VAK-leden (zolang de voorraad strekt). Het bedrag graag vóór 14 oktober 2019 overmaken op dit rekeningnummer: IBAN: NL59ING B0008701410 t.n.v. Stichting Cursus Rudolf Steiner Pedagogie voor het kleine kind te Neede.

Er is 's ochtends de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen of een workshop te volgen. 's Ochtends neem ik graag deel aan:

Privacyverklaring