Agenda

Module Kindertekeningen en pedagogische situaties start 21 mei
Zie modules en nascholing

                                                                                                    Landelijke Themadag

Wegens de overheidsmaatregelen is de themadag uitgesteld

niet op 6 februari 2021

     Kinderen van deze tijd

 

                                                                                Hoe begrijpen wij hen, wat vragen zij van ons?
                                                                                                                                        met

Christof Wiechert 

 Rudolf Steiner geeft aan dat de constitutie van kinderen in de fysieke verschijning tot uitdrukking komt.
Voor ons is dit zichtbaar wanneer wij kinderen liefdevol, onbevangen, dus vrij van vooroordelen, waarnemen.
Dan kan het ons inzichten geven voor een passende omgang met hen.

  Christof Wiechert. Hij was lange tijd vrijeschoolleraar in Den Haag.
De laatste jaren is hij leider van de Pedagogische Sectie van het Goetheanum te Dornach.
Hij verzorgt talloze cursussen en lezingen in binnen- en buitenland.

                                                              Programma o.v.b
                                                              (i.v.m. de dan geldende coronarichtlijnen kunnen er
                                                              aanpassingen in het programma worden gemaakt)
                                                               9.30 u inloop

                                                              10:00 u opmaat en lezing
                                                              11:15 u pauze en uitwisseling
1                                                            12:00 u lezing vervolg

                                                              13.00 u lunch
                                                              14.00 u workshop
                                                              15.30 u plenair
                                                              16.00 u afsluiten

 

                                                 W E R K G R O E P E N

1. In de praktijk omgaan met kinderen van NU – Carien Huijzer
    Uitwisselen en onderzoeken van pedagogische situaties

2. Werken met begaafde jonge kinderen en hun talenten – Frank de Kiefte
    Hoe kunnen wij de begaafdheid van jonge kinderen herkennen?

    Wat kunnen wij deze kinderen in pedagogisch opzicht bieden?

3. De taal van kinderen leren verstaan – Lien Troost
    Door te verstaan wat kleine kinderen ons in hun uitspraken en lichaamstaal vertellen, kunnen
    we doordringen in hun wereld
waar ze vandaan komen en wat ze bedoelen.

4. Smaakontwikkeling bij jonge kinderen – Machteld Hermens
    Zelf proeven en je bewust worden van wat er allemaal bij smaak
komt kijken.
    Je krijgt handvatten om de smaakontwikkeling bij jonge
kinderen te stimuleren en daarmee        een gezond eetpatroon te realiseren.

 5. Wat wil je later worden? – Alo Besemboen
   
De euritmie maakt zichtbaar hoe in de beweging en de bouw van
het kind het toekomstige
    beroep al is verborgen.

6. Contact zoeken met de ziel door klank.Inge van Keulen
    Het maken van een innerlijk beeld via klank door zelfwaarneming en het maken van een
    klankbeeld van elkaar. We oefenen om via
deze weg het innerlijk aan te spreken voorbij dat
    wat we uiterlijk 
waarnemen. Deze workshop sluit aan bij de lezing over het gedrag van
    kinderen.


7. Beweging als kiem voor het leren, ochtendspelen – Anne Schol

    Het verzorgen van ochtendspelen voor kinderen van 4-7 jaar. Door ervaring doe je inspiratie
    op en leer je de kernbegrippen van een
rijk ochtendspel kennen. Kom in beweging!

8. Liedjes, versjes en spelletjes met beweging – Hennie de Gans
    Samen de waarde en het plezier hierbij ontdekken. De vreugde die door de beweging ontstaat
    geeft de kinderen zekerheid,
(zelf)vertrouwen en veiligheid. Dit is een noodzaak voor kinderen
    die in deze tijd opgroeien.

 9. Een transparant maken – Odette Aalhuizen
 
Met zijdevloei op doorzichtig papier een afbeelding maken,
passend bij het seizoen.
  Betoverend spel van licht en kleur waar
je stil van wordt.

10. Een speksteen kandelaar maken- Vincent de Vries
      Elk lichtje heeft een bedding nodig


  
Zaterdag 6 februari 2021 van 9:30 tot 16:00 uur
Kosten € 75,- (VAKleden
€ 50,-)

 

Socrateslaan 24, 3707 GL Zeist

 

                                      Aanmelding via aanmeldingsformulier zie onder
                                       of  via cursus@pedagogievoorhetjongekind.nl

Aanmeldingsformulier 'Themadag'

Kosten voor deze dag, inclusief lunch, zijn: € 75,- . Het bedrag graag vóór1 februari 2021 overmaken op rekeningnummer: IBAN: NL59ING B0008701410 t.n.v. Stichting Cursus Rudolf Steiner Pedagogie te Neede.

Er is 's middags de mogelijkheid om deel te nemen aan een werkgroep naar keuze. Mijn 1e keuze is:

Privacyverklaring

11 + 3 =