Start nieuwe modules

locatie: Stichtse Vrije School Zeist

Wil je meer inzicht in de ontwikkeling van het jonge kind?

Kun je achter de keuzes staan die je maakt op je werk?

Wil je meer zelfvertrouwen in je pedagogisch handelen?

Wil je jezelf ontwikkelen in je werk?

Geen bevestiging ontvangen van uw aanmelding?

Wegens technische problemen kan het zijn dat u helaas géén bevestiging hebt ontvangen van uw aanmelding.

Mocht dat zo zijn, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op via: cursus@pedagogievoorhetjongekind.nl Excuses voor het ongemak!

Modules

Een variëteit aan korte modules

Jaarfeesten module

7 bijeenkomsten door het jaar over de achtergrond van de jaarfeesten en het vieren met de kinderen

 

Basiscursus Jonge Kind

Verdiepingscursus voor hen die leven en werken met jonge kinderen van 0-7 jaar

BSO cursus­aanbod

Voor hen die werken en leven met kinderen van 4-12 jaar. Voor kinderdagverblijven, gastouders en BSO

Op locatie

Met je team scholing op je eigen locatie ontvangen. Voor kinderdagopvang, peuterspeelzaal, kleuterklas of BSO. Van 0 tot 12 jaar

40 jaar cursus pedagogie voor het jonge kind Wat doen wij?

Wij bieden cursussen voor mensen die zich willen verdiepen in de pedagogie van het jonge kind vanuit de antroposofische menskunde.

In deze tijd brengen de kinderen in toenemende mate een groot deel van de dag buiten het gezin door op kinderdagverblijf, bij gastouders, peuterspeelzaal of BSO. Dit vraagt steeds meer van de pedagogische vaardigheden en inzichten van degenen die zich met de opvoeding en verzorging van de kinderen bezig houden.

Het gaat als eerste om die vaardigheden, die het mogelijk maken om voor kleine kinderen ruimte te creëren voor spel en nabootsing, voor ritme en rust. Daarbij is het de pedagogische kunst te kijken naar de specifieke ontwikkeling van elk kind en tevens het groepsproces te begeleiden.

Naast het verwerven van pedagogische inzichten en vaardigheden biedt de cursus tegelijkertijd de mogelijkheid een eigen ontwikkelingsproces in gang te zetten. Dit draagt bij aan zelfkennis en zelfreflectie. Met het oog op deze beide aspecten is gekozen voor een combinatie van opvoedkundige en kunstzinnige vakken. Ieder vak heeft raakvlakken met de andere vakken en samen vormen ze een geheel, waarin veel facetten van de menselijke ontwikkeling zichtbaar en ervaarbaar kunnen worden.

Themadag 12 februari

Kinderen van een nieuwe generatie
met Christof Wiechert

Zie Agenda

 

 

Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in een cursus?

Privacyverklaring