Start module kindertekeningen

locatie: Stichtse Vrije School Zeist

Themadag

uitgesteld tot volgend jaar

Wil je meer inzicht in de ontwikkeling van het jonge kind?

Kun je achter de keuzes staan die je maakt op je werk?

Wil je meer zelfvertrouwen in je pedagogisch handelen?

Wil je jezelf ontwikkelen in je werk?

Jaarfeesten module

6 bijeenkomsten door het jaar van 16:15 – 20:30 uur, over de achtergrond van de jaarfeesten en het vieren met de kinderen

Basiscursus Jonge Kind

Verdiepingscursus voor hen die leven en werken met jonge kinderen van 0-7 jaar
2 delen van 23 lesdagen op vrijdagen van 15:00 – 20:30 uur in Zeist

BSO cursus­aanbod

Een curus afgestemd op het werken met kinderen op een BSO  Voor hen die werken en leven met kinderen van 4-12 jaar Voor kinderdagverblijven, gastouders en BSO

Op locatie

Met je team scholing op je eigen locatie ontvangen. Voor kinderdagopvang, peuterspeelzaal, kleuterklas of BSO. Van 0 tot 12 jaar

Modules en Nascholing

Er is de mogelijkheid om korte modules te volgen en nascholingsmodules

40 jaar cursus pedagogie voor het jonge kind Wat doen wij?

Wij bieden cursussen voor mensen die zich willen verdiepen in de pedagogie van het jonge kind vanuit de antroposofische menskunde.

In deze tijd brengen de kinderen in toenemende mate een groot deel van de dag buiten het gezin door op kinderdagverblijf, bij gastouders, peuterspeelzaal of BSO. Dit vraagt steeds meer van de pedagogische vaardigheden en inzichten van degenen die zich met de opvoeding en verzorging van de kinderen bezig houden.

Het gaat als eerste om die vaardigheden, die het mogelijk maken om voor kleine kinderen ruimte te creëren voor spel en nabootsing, voor ritme en rust. Daarbij is het de pedagogische kunst te kijken naar de specifieke ontwikkeling van elk kind en tevens het groepsproces te begeleiden.

Naast het verwerven van pedagogische inzichten en vaardigheden biedt de cursus tegelijkertijd de mogelijkheid een eigen ontwikkelingsproces in gang te zetten. Dit draagt bij aan zelfkennis en zelfreflectie. Met het oog op deze beide aspecten is gekozen voor een combinatie van opvoedkundige en kunstzinnige vakken. Ieder vak heeft raakvlakken met de andere vakken en samen vormen ze een geheel, waarin veel facetten van de menselijke ontwikkeling zichtbaar en ervaarbaar kunnen worden.

Themadag 6 februari

Kinderen van een nieuwe generatie
met Christof Wiechert

Zie Agenda

 

 

Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in een cursus?

Privacyverklaring

11 + 3 =