Agenda

Landelijke Themadag

 11 februari 2023 

Kinderen van deze tijd

Hoe begrijpen wij hen? Wat vragen zij van ons?
met

Christof Wiechert

 Rudolf Steiner geeft aan dat de constitutie van kinderen in de fysieke
verschijning tot uitdrukking komt. Voor ons is dit zichtbaar wanneer
wij kinderen liefdevol, onbevangen,
dus vrij van oordelen, waarnemen.
Dan kan het ons inzichten geven voor een passende
omgang met hen.
De coronacrisis is voor kinderen voelbaar aanwezig, wat vraagt dat van
onze omgang met hen, van onze pedagogie?

  Christof Wiechert was lange tijd vrijeschoolleraar in Den Haag.
De laatste jaren was hij leider van de Pedagogische Sectie van het
Goetheanum te Dornach. Hij verzorgt talloze cursussen en lezingen in
binnen- en buitenland.

 Programma
  9:30 u inloop
10:00 u opmaat en lezing
11:15 u pauze en uitwisseling
12:00 u lezing vervolg

13:00 u lunch
14:00 u workshop
15:30 u plenair
16:00 u afsluiten

                                                 W E R K G R O E P E N

1. In de praktijk omgaan met kinderen van NU – Carien Huijzer
    Uitwisselen en onderzoeken van pedagogische situaties

2. Werken met begaafde jonge kinderen en hun talenten – Frank de Kiefte
Hoe kunnen wij de begaafdheid van jonge kinderen herkennen?
Wat kunnen wij deze kinderen in pedagogisch opzicht bieden?

3. De taal van kinderen leren verstaan – Lien Troost
Door te verstaan wat kleine kinderen ons in hun uitspraken en lichaamstaal vertellen, kunnen we doordringen in hun wereld waar ze vandaan komen en wat ze bedoelen.

4. Smaakbeleving bij jonge kinderen – Machteld Hermens
Zelf proeven en je bewust worden van wat er allemaal bij smaak komt kijken. Je krijgt handvatten om de smaakontwikkeling bij jonge kinderen te stimuleren en daarmee een gezond eetpatroon te realiseren.

5. Contact zoeken met de ziel door klank.Inge van Keulen
Het maken van een innerlijk beeld via klank door zelfwaarneming
en het maken van een klankbeeld van elkaar. We oefenen om via deze weg het innerlijk aan te spreken voorbij dat wat we uiterlijk  waarnemen. Deze workshop sluit aan bij de lezing over het gedrag van kinderen.

6. Beweging als kiem voor het leren, ochtendspelen – Anne Schol
Het verzorgen van ochtendspelen voor kinderen van 4-7 jaar. Door ervaring doe je inspiratie op en leer je de kernbegrippen van een rijk ochtendspel kennen. Kom in beweging!

7. Liedjes, versjes en spelletjes met beweging – Hennie de Gans
Samen de waarde en het plezier hierbij ontdekken. De vreugde die door de beweging ontstaat geeft de kinderen zekerheid, (zelf)vertrouwen en veiligheid. Dit is een noodzaak voor kinderen die in deze tijd opgroeien.

8. Een transparant maken – Odette Aalhuizen
Met zijdevloei op doorzichtig papier een afbeelding maken, passend bij het seizoen. Betoverend spel van licht en kleur waar je stil van wordt.

9. Kinderen van deze tijd: het lichaam als bedding – Vincent de Vries
Door de lichaamsgerichte zintuigen kunnen we ons goed verbinden met ons lichaam en de fysieke ruimte om ons heen. Zij vormen de basis van verdere ontwikkeling. Wij gaan we dit ervaren door werken met speksteen. We maken een schaaltje voor een edelsteentje zoals het kind een goede bedding nodig heeft, in zich en om zich.


Zaterdag 11 februari 2023, 9:30 tot 16:00 uur
Socrateslaan 24, 3707 GL Zeist
Kosten € 75,- (VAKleden
€ 50,-)

Modules cursusjaar 2022 en 2023
Zie modules