Jaarfeesten module

5 bijeenkomsten door het jaar over de achtergrond en het vieren van de jaarfeesten

Het Jonge Kind

Tweejarige weekelijkse cursus voor hen die leven en werken met kinderen van 1 tot 7 jaar.

BSO en gastouders

Voor hen die werken in de buitenschoolse opvang met kinderen van 4 -12 jaar en voor (gast)ouders

Op locatie

Met je team scholing op je eigen locatie ontvangen. Voor kinderdagopvang, peuterspeelzaal, kleuterklas of BSO. Van 0 tot 12 jaar

Nascholing

Na het afronden van de curus is er mogelijkheid tot verdere verdieping middels nascholing.