Cursus Op Locatie

De cursus op locatie is voor begeleiders van alle soorten kinderopvang, die werken met kinderen van 0-12 jaar en zich willen inspireren door de inzichten van de antroposofische pedagogie.

Het is fijn om als team met en aan elkaar je te ontwikkelen vanuit de inzichten van de antroposofische pedagogie. Ook een combinatie van teams van bijvoorbeeld een kinderdagopvang en een buitenschoolse opvang is mogelijk.

Jullie vraag staat centraal en in gezamenlijk overleg worden de inhoud, het aantal bijeenkomsten en de tijden bepaald.

Mogelijke invulling van een cursus of studiedagen op locatie:

We gaan meestal uit van 3 uur voor een dagdeel en 5 uur voor een studiedag (per bijeenkomst). Per bijeenkomst zijn er 2 vakken en werken we met een combinatie van antroposofische, pedagogische en kunstzinnige, praktische lessen. De lessen worden verzorgd door verschillende vakdocenten uit ons team.

Voorbeeld van een opzet van een cursus van 8 bijeenkomsten van 3 uur met 2 vakken (zie onderaan een voorbeeld voor 12 bijeenkomsten):

antroposofie/pedagogie: de grondpijlers en de leeftijdsfasen
kunstzinnig: zingen en gebarenspelen

antroposofie/pedagogie: ritme, opbouw dagverloop
kunstzinnig: zingen/ muziek en stemgebruik

antroposofie/pedagogie: vieren van jaarfeesten met het kind
kunstzinnig: seizoentafel met knutselen

antroposofie/pedagogie: ontwikkeling van de zintuigen
kunstzinnig: boetseren en bijenwas

antroposofie/pedagogie: verstoorde ontwikkeling van de zintuigen
sociale omgang: communicatie met de ouders

Antroposofie/pedagogie: koppigheidsfase, omgaan met verzet, pedagogische situaties
kunstzinnig: nat in nat schilderen

Antroposofie/pedagogie: taalverwerving, verhalen, sprookjes, boeken, spelletjes
kunstzinnig: euritmie

pedagogie/antroposofie: temperamenten en hoe werkt het eigen temperament door in het werken met kinderen
sociale omgang: teambuilding, feedback geven aan elkaar

Steeds worden de behoeften van de deelnemers gepeild en kan het programma daarop worden afgestemd. Een andere invulling is mogelijk.

Inhoudelijke onderwerpen:

 • De leeftijdsfasen, de wezensdelen en de Pedagogische hoofdwet
 • De grondpeilers voor de pedagogische houding
 • Ritme, in- en uitademen, de boog van de jaarfeesten, opbouw ritmisch week- en dagverloop
 • De ontwikkeling van en omgang met het kind per leeftijdsjaar meer in detail
 • Ontwikkeling van de zintuigen en omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag van kinderen
 • Spraak
 • Gebarenspelen, versjes
 • Tafelspellen, sprookjes, verhalen
 • Het pedagogische verhaal
 • Vertellen
 • Pedagogische situaties vanuit de praktijk
 • Constitutietypen
 • De temperamenten van kinderen en hoe je eigen temperament inwerkt bij de opvoeding van kinderen
 • Het etherlichaam als instrument, hoe verzorg je je eigen vitaliteit als basis voor het werken met kinderen
 • Verzorging, warmte, ziek zijn
 • Voeding
 • Levensprocessen en elementwezens
 • Het (hyper)gevoelige kind, Autisme, Adhd, Add, dyslexie e.d.
 • Geschiedenis van de antroposofie
 • De scholingsweg in de antroposofie, zelfontwikkeling
 • Communicatie, sociale vaardigheden
 • Sociale vaardigheden naar kinderen, omgaan met verzet
 • Overdracht naar ouders, collega’s
 • Samenwerken, afspraken met team en onderling
 • Feedback geven
 • Omgaan met waardeverschillen, conflicten
 • Kunstzinnige activiteiten
 • Zang, versjes, gebarenspelen
 • Muziek , pentatoniek
 • Welke muziek voor welke leeftijdsfase
 • Zingen van overgangsliedjes van de ene activiteit naar de andere, zelf liedjes maken
 • Knutselen voor seizoen en jaarfeesten voor en met kinderen
 • Boetseren met klei of bijenwas met kinderen
 • Boetseren voor de eigen basisvaardigheden
 • Nat in nat schilderen met kinderen
 • Schilderen als kunstzinnige verwerking
 • Euritmie
 • Werken met materialen, zoals papier (o.a. transparanten), hout (o.a. klankhoutjes), wol (o.a. vilten), speksteen
 • Activiteiten voor kleine en grotere kinderen

   

  Voorbeeldprogramma op locatie van 12 bijeenkomsten, voor pedagogisch medewerkers van kinderdagopvang, peuter- en kleutergroepen en buitenschoolse opvang van
  0 – 12 Jaar.(zie ook bij BSO)

  Deze cursus biedt inzicht in het wezen en de ontwikkeling van het kind van 0-12 jaar. Centraal staat: hoe kunnen we het kind welkom heten en ondersteunen in het zich verbinden met zijn lichaam en zijn omgeving? De inhoud van de cursus is gericht op scholing en ontwikkeling  met ruimte voor uitwisseling en reflectie.

  Globaal Programma

  Er zijn 12 bijeenkomsten van 4,5 uur. Elke bijeenkomst heeft een pedagogisch, antroposofisch  deel A en een kunstzinnig of praktisch deel B, onderling op elkaar afgestemd. De cursus biedt een veelzijdig aanbod voor hoofd hart en handen. Door inzicht in de eigen vermogens vindt er tijdens de cursus tegelijkertijd een zelfontwikkeling plaats.
  Er zijn praktijkgerichte opdrachten individueel en in groepsverband. Het programma kan in overleg verder worden aangepast.

  1ste bijeenkomst                                                               
  A. Antroposofie als inspiratiebron                           
  De weg van het kind naar de aarde  
  De basishouding van de pedagogisch medewerker. 
  B. Onbevangen waarnemen kunstzinnig uitgewerkt

  2de bijeenkomst
                                                                 
  A.
  Ontwikkelingsfasen van het kind, de wezensdelen en de zintuigen
  B. zingen, muziek  afgestemd op verschillende leeftijden

  3debijeenkomst                                                                  
  A.Hechting: lichaamsgerichte zintuigen. Tastzin en aanraking, aanraking in de praktijk   
  B.  verhaaltjes en spellen met aanraking voor verschillende leeftijden          

  4de  bijeenkomst                                                               
  A.Tastzin, liefdevol begrenzen. Pedagogische situaties.
  B. Boetseren en bijenwas

  5de  bijeenkomst                                                                
  A. Levenszin. Ritme door het jaar als leidraad
  B. Creaties voor de jaartafel                                                  

  6debijeenkomst                                                                  
  A. Ritme  door de dag als basis. Luisteren en inleven in kinderen B. Kinderbespreking                                   

  7de bijeenkomst                                                                 
  A. Bewegingszin, motorische ontwikkeling. Constitutietypes
  B. Vilten

  8ste bijeenkomst                                                     
  A, Inrichting ruimte , taalontwikkeling                                       
  B. Spraak

  9debijeenkomst                                                                 
  A. Evenwichtszin, voorwaarden voor de Ik-beleving, communicatie met ouders
  B. Gebarenspelen, tafelspelen, herhaalsprookjes, verhalen
  Communicatie met ouders

  10de bijeenkomst                                                              
  A.
  Temperamenten, voeding
  B  Schilderen nat in nat

  11de bijeenkomst                                                              
  A.
  Bijzondere kinderen, nieuwetijdskinderen, pedagogische situaties                              
  B. Kringspelen en samenwerkingsspelen
   
  12debijeenkomst                                                                
  A.
  Opvoeden in de huidige tijd met  diverse samenlevingsvormen en de digitale wereld.
  Samenwerken met collega’s. Evaluatie
  B.  Euritmie ter versterking van het  etherlichaam

  Huisopdrachten
  :
  – opdracht t.a.v. een reflectie op de eigen ontwikkeling van de grondpijlers
  – waarnemingsopdracht t.a.v. de ontwikkeling van de zintuigen bij kinderen waarmee je werkt

Vakken

Voor het verwerven van pedagogische inzichten en vaardigheden samen met het in gang zetten van een eigen ontwikkelingsproces is er een aanbod van een combinatie van opvoedkundige en kunstzinnige vakken. Samen vormen ze een geheel, waarin veel facetten van de menselijke ontwikkeling zichtbaar en ervaarbaar kunnen worden.

Er worden onder andere de volgende vakken gegeven: antroposofie, pedagogie, verzorging, zwangerschap, voeding, poppen maken, muziek en zang, spraak, sprookjes, euritmie, schilderen, boetseren.

Ik zou graag meer informatie ontvangen over een cursus op locatie

Privacyverklaring

5 + 2 =