Inhoudelijke onderwerpen:

 • De leeftijdsfasen, de wezensdelen en de Pedagogische hoofdwet
 • De grondpijlers voor de pedagogische houding
 • Ritme, in- en uitademen, de boog van de jaarfeesten, opbouw ritmisch week- en dagverloop
 • De ontwikkeling van en omgang met het kind per leeftijdsjaar meer in detail
 • Lopen, spreken, denken
 • De koppigheidsfase
 • Ontwikkeling van de zintuigen
 • Omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag van kinderen
 • Spraak
 • Gebarenspelen, versjes
 • Tafelspellen, sprookjes, verhalen
 • Het pedagogische verhaal
 • Vertellen
 • Pedagogische situaties vanuit de praktijk
 • Constitutietypen
 • De temperamenten van kinderen en hoe je eigen temperament inwerkt bij de opvoeding van kinderen
 • Het etherlichaam als instrument, hoe verzorg je je eigen vitaliteit als basis voor het werken met kinderen
 • Verzorging, warmte, ziek zijn
 • Voeding
 • Levensprocessen en elementwezens
 • Het (hyper)gevoelige kind, autisme, ADHD, ADD, dyslexie e.d.
 • Geschiedenis van de antroposofie
 • De scholingsweg in de antroposofie, zelfontwikkeling
 • Communicatie, sociale vaardigheden
 • Sociale vaardigheden naar kinderen, omgaan met verzet
 • Overdracht naar ouders, collega’s
 • Samenwerken, afspraken met team en onderling
 • Feedback geven
 • Omgaan et waardeverschillen, conflicten

Kunstzinnige activiteiten

 • Zang, versjes, gebarenspelen
 • Muziek , pentatoniek, stemvorming
 • Welke muziek voor welke leeftijdsfase
 • Zingen van overgangsliedjes van de ene activiteit naar de andere, zelf liedjes maken
 • Zingen met instrumenten
 • Knutselen voor seizoen en jaarfeesten voor en met kinderen
 • Boetseren met klei of bijenwas met kinderen
 • Boetseren voor de eigen basisvaardigheden
 • Nat in nat schilderen met kinderen
 • Schilderen als kunstzinnige verwerking
 • Euritmie
 • Werken met materialen, zoals papier (o.a. transparanten), hout (o.a. klankhoutjes), wol (o.a. vilten), speksteen
 • Activiteiten voor kleine en grotere kinderen 

Cursus Op Locatie

De cursus op locatie is voor begeleiders van alle soorten kinderopvang, die werken met kinderen van 0-12 jaar en zich willen inspireren door de inzichten van de antroposofische pedagogie.

De cursus op eigen locatie geeft de mogelijkheid om als team deel te nemen en zo een basis te vormen van waaruit je de pedagogie met elkaar richting kunt geven.
Ook een combinatie van teams is mogelijk, bijvoorbeeld teams van een kinderdagopvang en een buitenschoolse opvang.

De vraag van het team staat centraal en in gezamenlijk overleg worden de inhoud, het aantal bijeenkomsten en de tijden bepaald.

Mogelijke invulling van een cursus of studiedagen op locatie:

We gaan meestal uit van 3 à 4 uur voor een dagdeel en 5 à 6 uur voor een studiedag (per bijeenkomst). Per bijeenkomst zijn er 2 vakken en werken we met een combinatie van antroposofische, pedagogische lessen en kunstzinnige, praktische lessen. De lessen worden verzorgd door verschillende vakdocenten uit ons team. Hiernaast is een lijst van mogelijke onderwerpen.

Voorbeeld van een opzet van een cursus van 8 bijeenkomsten van 3 uur met 2 vakken:

antroposofie/pedagogie: de grondpijlers en de leeftijdsfasen
kunstzinnig: zingen en gebarenspelen

antroposofie/pedagogie: ritme, opbouw dagverloop
kunstzinnig: zingen/ muziek en stemgebruik

antroposofie/pedagogie: vieren van jaarfeesten met het kind
kunstzinnig: seizoentafel met knutselen

antroposofie/pedagogie: ontwikkeling van de zintuigen
kunstzinnig: boetseren en bijenwas

antroposofie/pedagogie: verstoorde ontwikkeling van de zintuigen
sociale omgang: communicatie met de ouders

Antroposofie/pedagogie: koppigheidsfase, omgaan met verzet, pedagogische situaties
kunstzinnig: nat in nat schilderen

Antroposofie/pedagogie: taalverwerving, verhalen, sprookjes, boeken, spelletjes
kunstzinnig: euritmie

pedagogie/antroposofie: temperamenten en hoe werkt het eigen temperament door in het werken met kinderen
sociale omgang: teambuilding, feedback geven aan elkaar

Steeds worden de behoeften van de deelnemers gepeild en kan het programma daarop worden afgestemd. Een andere invulling is mogelijk.

 

Vakken

Voor het verwerven van pedagogische inzichten en vaardigheden samen met het in gang zetten van een eigen ontwikkelingsproces is er een aanbod van een combinatie van opvoedkundige en kunstzinnige vakken. Samen vormen ze een geheel, waarin veel facetten van de menselijke ontwikkeling zichtbaar en ervaarbaar kunnen worden.

Er worden onder andere de volgende vakken gegeven: antroposofie, pedagogie, verzorging, zwangerschap, voeding, poppen maken, muziek en zang, spraak, sprookjes, euritmie, schilderen, boetseren.

Ik zou graag meer informatie ontvangen over een cursus op locatie

Privacyverklaring