Privacybeleid

Alles op zijn tijd – binnengroeien in onze technische wereld

Het is voor een volwassene in onze moderne, supersnelle en efficiënte ‘high-tech’ samenleving helemaal niet makkelijk om je te verplaatsen in de belevingswereld van een klein kind. Dat is duidelijk zichtbaar aan de tendens om kinderen al op steeds jongere leeftijd aan te spreken op precies die moderne, supersnelle, efficiënte en ‘high-tech’ manier.

Als je zo te werk gaat, vergeet je dat onze moderne wereld het resultaat is van een lange ontwikkelingsweg, en dat onze kinderen daar geleidelijk aan in binnen moeten kunnen groeien. Wat het kleine kind van ons vraagt is dat we ruimte maken voor de eerste stappen van dat binnengroeien – eilandjes van rust en geborgenheid. En om dat te kunnen doen moeten we inzicht hebben in het karakter van onze moderne tijd, en begrijpen waarom het daarbinnen steeds moeilijker lijkt te worden om zulke eilandjes vorm te geven.

Spreker: Jesse Mulder

Jesse (36) woont met zijn vrouw en 2 dochters (5 en bijna 7 jaar) in Driebergen. Hij werkt als docent en onderzoeker filosofie aan de Universiteit van Utrecht, alwaar hij in 2014 promoveerde. Zelf heeft hij als kind de vrijeschool geheel doorlopen, en was hij (en is nog steeds) actief binnen de jongerenbeweging van de antroposofische beweging in brede zin.

Hij schrijft en spreekt regelmatig over antroposofische en filosofische thema’s voor diverse publieken, en heeft een speciale interesse, zowel filosofisch alsook antroposofisch, voor vraagstukken rondom de moderne techniek (zie bijvoorbeeld zijn bijdrage aan het recent verschenen boekje Transhumanisme, Nearchus 2018).