BSO en KDV inspiratie- en uitwisselingsdag 2 november 2019 zie agenda

Cursus BSO 5 zaterdagen in 2020 (data nog vast te stellen)

Deze cursus is voor begeleiders in de buitenschoolse opvang, die werken met kinderen van 4-12 jaar en zich willen laten inspireren door de inzichten van de antroposofische pedagogie.

In deze tijd brengen de kinderen in toenemende mate een groot deel van de dag buiten het gezin door. Dit vraagt steeds meer van de pedagogische vaardigheden en inzichten van degenen die zich met de opvoeding en verzorging van de kinderen bezig houden.
Het gaat als eerste om die vaardigheden, die het mogelijk maken om voor kleine kinderen ruimte te creëren voor spel en nabootsing, voor ritme en rust. Daarbij is het de pedagogische kunst te kijken naar de specifieke ontwikkeling van elk kind en tevens het groepsproces te begeleiden.

De tijd die het kind buitenshuis doorbrengt kan zijn ontwikkeling in gunstige zin beïnvloeden. Door inzicht in de ontwikkeling van kinderen leren we hoe ook elke leeftijd een verschillende aanpak vraagt. Hoe we veiligheid kunnen bieden, ritme, ondersteunende voeding en ook voeding voor de ziel. Tijdens de cursus groeien die inzichten.

Deel 1, Antroposofie en pedagogie

Het mensbeeld vanuit de antroposofie

De ontwikkelingsfasen van het kind

De verstelstof voor de verschillende leeftijden

Pedagogische verhalen

De temperamenten

Het spel en de spelontwikkeling van de verschillende leeftijden

Deel 2, Uitwisseling en bespreken van situaties, die door de deelnemers worden ingebracht. Het ontwikkelen van sociale vaardigheden vanuit inzicht in de leeftijdsfasen van de kinderen

Deel 3, praktische en kunstzinnige/creatieve lessen

Lessen met voorbeelden en activiteiten van bepaalde materialen en technieken, zoals papier, gebruikte materialen, wol, hout, klei en bijenwas, speksteen, tekentechnieken komen aan bod. Ook zijn er lessen over voeding, muziek en muziekinstrumenten.

In 2020 bieden wij een cursus voor begeleiders in de BSO van 5 zaterdagen van 10.00-15.00 uur

Vakken

Voor het verwerven van pedagogische inzichten en vaardigheden samen met het in gang zetten van een eigen ontwikkelingsproces is er een aanbod van een combinatie van opvoedkundige en kunstzinnige vakken. Samen vormen ze een geheel, waarin veel facetten van de menselijke ontwikkeling zichtbaar en ervaarbaar kunnen worden.

Er worden onder andere de volgende vakken gegeven: antroposofie, pedagogie, verhalen en vertellen, spel en beweging, houtbewerken en boetseren, muziek en zang.

Ik meld mij aan voor cursus 'BSO'

Privacyverklaring