Cursus Nascholing

Op verzoek verzorgen wij een na-en bijscholing die bedoeld is voor mensen die bij ons de tweejarige cursus hebben gevolgd. Het is een verdieping van de stof die in de cursus behandeld is. Derhalve is deze nascholing ook geschikt voor mensen die op andere wijze geschoold zijn in de antroposofische pedagogiek.

Op deze cursusdag worden lessen met pedagogisch/theoretische inhoud gecombineerd met kunstzinnige lessen.

De datum van de volgende nascholing is nog niet bekend.

 

 

Vakken

Voor het verwerven van pedagogische inzichten en vaardigheden samen met het in gang zetten van een eigen ontwikkelingsproces is er een aanbod van een combinatie van opvoedkundige en kunstzinnige vakken. Samen vormen ze een geheel, waarin veel facetten van de menselijke ontwikkeling zichtbaar en ervaarbaar kunnen worden.

Er worden onder andere de volgende vakken gegeven: antroposofie, pedagogie, verzorging, zwangerschap, voeding, poppen maken, muziek en zang, spraak, sprookjes, euritmie, schilderen, boetseren.

Ik zou graag meer informatie ontvangen over nascholing

Privacyverklaring

1 + 13 =