Cursus Nascholing

Op verzoek verzorgen wij een na-en bijscholing die bedoeld is voor mensen die bij ons de tweejarige cursus hebben gevolgd. Het is een verdieping van de stof die in de cursus behandeld is. Derhalve is deze nascholing ook geschikt voor mensen die op andere wijze geschoold zijn in de antroposofische pedagogiek.

Op deze cursusdag worden lessen met pedagogisch/theoretische inhoud gecombineerd met kunstzinnige lessen.

De datum van de volgende nascholing is nog niet bekend.
Tijd: 15.30u- 20.30 u
Locatie: Stichtse Vrije School, Socrateslaan 24, Zeist

Inhoud bijvoorbeeld:

Plaats in de kinderrij, Carien Huijzer

Zingen, Inge van Keulen

Pauze

Voeding, Marion Pluimes

Plaats in de kinderrij

Oudste , tweede, derde, jongste of enig kind. Ieder heeft een plaats in de kinderrij. De positie in het gezin is van grote invloed op je leven. Bewustzijn hiervan van kan je helpen ongewenste patronen te doorbreken in het samenwerken met anderen en inzichten te krijgen in de opvoeding en het werken met kinderen.

Kosten € 60,-

Vakken

Voor het verwerven van pedagogische inzichten en vaardigheden samen met het in gang zetten van een eigen ontwikkelingsproces is er een aanbod van een combinatie van opvoedkundige en kunstzinnige vakken. Samen vormen ze een geheel, waarin veel facetten van de menselijke ontwikkeling zichtbaar en ervaarbaar kunnen worden.

Er worden onder andere de volgende vakken gegeven: antroposofie, pedagogie, verzorging, zwangerschap, voeding, poppen maken, muziek en zang, spraak, sprookjes, euritmie, schilderen, boetseren.

Ik zou graag meer informatie ontvangen over nascholing

Privacyverklaring

11 + 4 =